XXVII Światowe Mistrzostwa Lekarzy Polonijnych

13 marca 2024 roku na stoku Checrouit – „Rampa Nera” w Alpach włoskich odbyły się XXVII Światowe Mistrzostwa Lekarzy Polonijnych w Narciarstwie Alpejskim “KS Bronek”.. Mistrzostwa zorganizował prezes Klubu Sportowego „Bronek”, honorowy prezes Związku Lekarzy Polskich (ZLP) w Chicago dr Bronisław Orawiec.
Zawodom rozegranym w niepowtarzalnej zimowej scenerii alpejskiej sprzyjała piękna, zimowa aura (temp. minus 1 stopień C) oraz słoneczna pogoda. Podczas Mistrzostw na stoku Checrouit – „Rampa Nera” (2256 m) były wyśmienite warunki zjazdo. Do końcowej punktacji liczono sumę dwóch najlepszych z trzech przejazdów.
W zimowisku uczestniczyło 165 osób z 9 państw: Australii, Austrii, Niemiec, Norwegii, Polski, Szwajcarii, Szwecji, Stanów Zjednoczonych oraz Włoch.

Organizator ŚMLPwNA Bronisław Orawiec na tle stoku narciarskiego Checrouit „Rampa-Nera”, na którym odbyły się Mistrzostwa

Na świetnie przygotowanej trasie slalomu giganta najpierw wystartowali snowboardziści i dzieci, a następnie panie i panowie. W snowboardzie zwyciężyła Katarzyna Szczygieł (Polska). Wśród dzieci grupy młodszej poniżej 10 lat
W grupie lekarskiej pań powyżej 65 r.ż. najlepszą okazała się Agnieszka Rościszewska (Polska), II miejsce zajęła Bożena Kilarska (Niemcy), a III – Danuta Bilat-Światowiec (Polska). W grupie 45-65 r.ż. I miejsce zdobyła Mariola Jabłoński (Niemcy) przed Anną Zaczek (Szwecja) oraz Ewą Kropp-Miłek (Niemcy). W grupie poniżej 45 r.ż. I miejsce zajęła Karolina Sobolewska (Szwajcaria).
Wśród lekarzy grupy powyżej 75 r.ż. zwyciężył Bronisław Orawiec (USA), II miejsce zdobył Antoni Blaschyk (Niemcy), a III pozycję Marek Hawranek (Polska). W grupie lekarzy 60-75 r.ż. I miejsce zajął Andrzej Golec, II – Zbigniew Jabłoński, a III – Jarosław Kamiński (wszyscy z Niemiec). W grupie 40-60 lat I miejsce wywalczył Michał Hawranek, II miejsce zajął Marian Kaczmarek (obydwaj z Polski), a III – Artur Klubowicz (Niemcy). W grupie poniżej 40 r.ż. I miejsce zdobył Kasper Gniadek (Polska).

Grupa zawodników po pierwszym przejeździe slalomu giganta (GS). 15 marca 2024 r.

W klasyfikacji generalnej lekarzy z uwzględnieniem wieku wg przelicznika FIS wśród pań I miejsce zdobyła Mariola Jabłoński, II miejsce zajęła Bożena Kilarski (obydwie z Niemiec), a III – Agnieszka Rościszewska (Polska). Natomiast wśród panów lekarzy I miejsce zdobył Andrzej Golec (Niemcy), II – Bronisław Orawiec (USA), a III – Michał Hawranek (Polska).
W konkurencji drużynowej I miejsce wywalczyli Kasper Gniadek i Michał Hawranek (Polska), a II miejsce zdobyli Andrzej Golec i Zbigniew Jabłoński (Niemcy).

 

Spotkanie po zawodach na tarasie jednej z górskich restauracji z pięknymi widokami na Alpy.

. Widok na dolinę Aosty oraz miasto Courmayeur. Alpy włoskie 2024.

Medale XXVII ŚMLPwNA 2024. Courmayeur, Alpy włoskieTriumfatorzy klasyfikacji generalnej lekarzy wg przelicznika FIS wśród pań i panów. Od prawej: Mariola Jabłoński (I miejsce, Niemcy), Leszek Badacz – reprezentujący OIL w Krakowie, Bożena Kilarski (II miejsce, Niemcy), Agnieszka Rościszewska (III miejsce, Polska), Bronisław Orawiec (II miejsce, USA). Na zdjęciu brakuje Andrzeja Golca (I miejsce, Niemcy) oraz Michała Hawranka (III miejsce, Polska). Hotel HT Courmayeur. 15 marca 2024 r.

Zwycięskie drużyny. Od prawej: dr Marek Meiner – wiceprezes Zarządu FPOM, Artur Klubowicz w zastepstwie Andrzeja Golca (II miejsce, Niemcy), Kasper Gniadek (I miejsce, Polska), Zbigniew Jabłoński (II miejsce, Niemcy), Bronislaw Orawiec (organizator, USA). Na zdjęciu nieobecny Michał Hawranek
(I miejsce, Polska).

Uroczyste zakończenie Mistrzostw odbyło się w hotelu TH Courmayeur, Włochy. Imprezę prowadził dr Bronisław Orawiec, który podsumowując program sportowy zimowiska, podkreślił korzystny wpływ sportu na zdrowie fizyczne i psychiczne uczestników oraz zaprezentował hymn Klubu Sportowego „Bronek”, którego autorem jest podhalański poeta Franciszek Łojas-Kośla.
Dyplomy, puchary oraz medale zwycięzcom (trzy pierwsze miejsca w poszczególnych grupach) wręczali: dr Danuta Kostecka, prof. Lech Poloński, p. Stanisław Bafia, dr Kasper Gniadek, dr Janusz Pławner, dr Ewa Święcka, dyr. Wiesław Jabłoński, dr Leszek Badacz – reprezentujący OIL w Krakowie, dr Marek Meinert – wiceprezes Zarządu FPOM oraz dr Bronisław Orawiec. Wszyscy uczestnicy Mistrzostw otrzymali dyplomy. W sumie wręczono 110 dyplomów, 80 medali, 25 plakatów oraz 12 pucharów. Sponsorom oraz członkom Komisji Sędziowskiej organizator wręczył pamiątkowe medale, dyplomy i plakaty. Ponadto członkowie Komisji Sędziowskiej otrzymali upominki od Grażyny i Bronisława Orawców.
Warto podkreślić, że piękne medale z logo KS „Bronek” ZLP i sylwetką narciarza upamiętniające XXVII Światowe Mistrzostwa Lekarzy Polonijnych w Narciarstwie Alpejskim zostały przygotowane i odlane specjalnie na Mistrzostwa w mennicy w Łodzi.

Foto: arch. KS „Bronek”