Na resztkach śniegu..

Na pożegnanie sezonu na stoku w Wilmot rozegrano w sobotę w ramach CMSC dwa slalomy giganty i jeden slalom specjalny. Warunki były bardzo trudne – podłożę bardzo miękkie, a w trakcie przejazdów porobiły się liczne dziury. W tej sytuacji kończący ten serial drugi slalom specjalny ograniczono do jednego przejazdu..
W tych arcytrudnych warunkch ponownie świetnie spisali się narciarze TATR, zdobywając łącznie aż 42 medali, w tym 15 złotych.

Oto miejsca narciarzy klubu TATRY (kolejno – gigant nr 1, gigant nr 2, slalom nr 1 i nr 2):

A Men – Ryszard Długosz 1, 1 2, 1; Marcin Mitka 2, 2, 1, 2; Janusz Kuziel 3, 3, 3, 4; Bogdan Hreska 4, 4, 6, 0;
C Women – Tricia Parker 2, 2. 2, 2;
Grand Master – Adam Trzebunia 1, 1, 0, 2
Dennis Noivak 2, 2, 1, 1; Casimir Lach 5, 5, 5 7; Janusz Kotelon 0, 0 , 2, 3, Jacek Pyzowski 0, 0, 3, 4
Vet. A – Jacek Albrycht 1, 1, 3 , 3; Marek Walilko 2,,2, 1, 1, Joeph Keen 3, 3. 4, 4 Darriusz Kulon 4, 4, 2, 0 Krzysztof Staszel 7,.7, 7, 0;
Vet, – Jan Zieliński 2, .2. 0, 3 Józef Guzik 4, 4 0, 3;
Snowb oard – Damian Albrycht 1, 1