Świąteczne spotkania…

W najbliższą sobotę 16 grudnia, o 6 wieczorem świąteczne życzenia złożą sobie polonijni żeglarze na spotkaniu Polish Yacht Club Chicago pod nazwą: „Opłatek u Komandora”.
To był bardzo udany rok dla tego Yachtclubu, zatem atmosfera na pewno będzie w pełni świąteczna..
Więcej informacji; 773 458-0464
***’
W niedzielę 17 grudnia AAC Eagles zaprasza swoich przyjaciół i sympatyków na doroczne spotkanie gwiazdkowe, które poprowadzi prezes klubu Tony Cieciński. „Opłatek” w Eagles w lokalu klubu przy 584 N. Milwaukee Ave, pocz. godz. 3 po południu.
***
Natomiast najstarzy klub polonijny – SAC Wisłą organizuje spotkanie świąteczne dla swoich piłkarzy i działaczy w sobotę 23 grudnia w lokalu Czesłąwa Piłata – „Forest View Bakery”, przy 6465 N Milwaukee Ave
Wiślacki „Opłatek” poprowadzi kapelan sportowej Polonii – ks. Antoni Dziorek, pocz. godz. 2.30 po południu.