Lekarze wygrali po raz siódmy…

W dniach 25 i 28 lipca 2021 r. odbył się X Turniej Tenisa Ziemnego „Dziennikarze vs. Lekarze”. Organizatorem turnieju był prezes Klubu Spor-towego “Bronek” ZLP w Chicago dr Bronisław Orawiec.
Turniej przeprowadzono na kortach tenisowych w Lions Park w Prospect Heights.

#3.Zawodnicy gotowi do gry. Od lewej: T. Szmelter, M. Murawski, E. Jarząbek, B. Orawiec, S. Puszkarski

Kapitanem drużyny „Dziennikarzy” był red. Piotr Dąbrowski, a kapitanem drużyny „Lekarzy” dr Bronisław Orawiec.
. #4.

Kapitan drużyny „Lekarzy” dr Bronisław Orawiec oraz kapitan drużyny „Dziennikarzy” red. Piotr Dąbrowski (z prawej)

W drużynie „Dziennikarzy” zagrali: Eugeniusz Jarząbek (Polvision, Radio
1030 AM), Marcin Murawski (Kurier Polski), Tadeusz Szmelter (Radio 1030 AM) i Andrzej Jarmakowski (Progress for Poland), natomiast w drużynie „Lekarzy” wystąpili: Halina Anioł (pediatria), Sławomir Puszkarski (psychiatria), Janusz Dańko (weterynaria), Andrzej Moniuszko (radiologia) oraz Bro-nisław Orawiec (kardiologia).
W grach pojedynczych Bronisław Orawiec wygrał z Marcinem Murawskim 6:1, 6:0 a Eugeniusz Jarząbek pokonał Sławomira Puszkarskiego 6:0, 6:2. W meczach gier podwójnych para lekarska B. Orawiec i J. Dańko zwycięży-ła z parą dziennikarzy E. Jarząbek i T. Szmelter 6:2, 6:1 oraz para lekarska S. Puszkarski i A. Moniuszko pokonała parę dziennikrską M. Murawski i A. Jarmakowski 6:1, 6:2. Mecze deblowe były niezwykle zaciekłe, trwające po dwie godziny i stały na bardzo dobrym poziomie sportowym.
Prestiżowa konfrontacja polonijnych dziennikarzy i lekarzy zakończyła się w tym roku zwycięstwem lekarzy 5 – 4, którzy wy-grali dwa mecze deblowe, jeden mecz singlowy i jeden walkower. Dziennikarze wygrali jeden mecz singlowy i otrzymali dwa walkowery. Było to siódme zwycięstwo lekarzy. Dwukrotnie był remis: w roku 2015 (5-5) oraz w roku 2018 (3-3). Dziennikarze zwyciężyli do tej pory jeden raz w roku 2019 (5-2).

#5.
Tegoroczny turniej przebiegał podobnie jak wszystkie poprzednie w wyjąt-kowo miłej, towarzyskiej atmosferze. Wszyscy uczestnicy wykazali praw-dziwie sportową postawę i wspaniałą, pełną pasji walkę o każdy punkt.
Uroczyste zakończenie  z wręczeniem pucharów nastąpiło 31 lipca 2021 r. wspólnie z zakończeniem XXX Polonijnych Mistrzostw Lekarzy w Tenisie Ziemnym w domu Orawców w Northbrook, IL. Wszyscy członkowie zespołów „Dziennikarzy” i „Lekarzy” otrzymali pamiątkowe medale, a kapitanowie drużyn okazałe trofea.

#8.
 Uroczyste zakończenie X TTZ „Dziennikarze vs Lekarze”. Od lewej: dr Sławomir Puszkarski, dr Janusz Dańko, dr Halina Anioł, dr Bronisław Ora-wiec (organizator, kapitan drużyny lekarskiej), red. Piotr Dąbrowski (kapitan dru-żyny dziennikarskiej), red. Tadeusz Szmelter, red. Eugeniusz Jarząbek, red. Andrzej Jarmakowski, red. Marcin Murawski. Dom Orawców w Northbrook, IL. 31 lipca 2021 r.
#9.Zwycięzcy XXX PMLwTZ z pucharami przechodnimi. Od lewej: Bronisław Orawiec, Halina Anioł, Janusz Dańko.

W zakończeniu wzięli udział także znani redaktorzy ze świata mediów polonij-nych: red. Tatiana Kotasiński, red. Andrzej Baraniak i red. Andrzej Brach oraz dyrektor Cardio Care Co. Barbara Cooper i prezes firmy HG International Design Group Asia Gajderowicz.
BO

#12.
Pamiątkowa fotografia polonijnych sympatyków tenisa ziemnego z tro-feami. Dom Orawców, Northbrook, IL. 31 lipca 2021

Zdjęcia- archiwum B. Orawca